styrk omdømmet med Online Reputation Management

Styrk dit omdømme efter en shitstorm med Online Reputation Management

At stå midt i en shitstorm kan være utrolig hårdt for de involverede. Ofte er det deres person eller hjertebarn fx virksomhed, der bliver bestormet af kritik og negativ omtale. Når det sker, er det vigtigt, at man ikke bare lader stormen rase af selv og krydse fingre for, at alle lynhurtigt har glemt sagen. For sagen er nemlig den, at internettet aldrig glemmer. Mennesker kan nemt glemme og er ofte hurtigt videre, men anderledes ser det ud for internettet. Hvis man søger på dit navn eller din virksomhed vil det typisk være de negative resultater efter en shitstorm, der vil rangere højt, og det vil være det, som man forbinder dig eller virksomheden med, når man søger online. Det kan have store, negative konsekvenser både personligt, økonomisk og brandingmæssigt. Havner du i en shitstorm, er det vigtigt at handle og aktivt arbejde på at få de negative resultater arbejdet væk fra Google. Det kan man gøre ved hjælp af online reputation management.

Hvad er Online Reputation Management?

Online reputation management er forskellige metoder til at styrke virksomheder og personers digitale omdømme. Hvis man er havnet i en shitstorm, arbejder man med reaktiv online reputation management, hvor målet er at overdøve den negative omtale fra shitstormen med positiv omtale. Ofte er det ikke muligt helt at fjerne fra Google, og derfor er det nødvendigt at ty til begravelsesarbejde. Det er dog en højt specialiseret ydelse, som de færreste selv mestrer. Derfor vælger mange virksomheder og personer, som havner i en shitstorm, at søge hjælp hos et Online reputation management bureau. Her kan man få hjælp til håndteringen og efterbearbejdningen af shitstormen. Derudover kan man få hjælp til at styrke og genoprette hele virksomheden eller personens digitale omdømme.