Grib ind ved digital mobning

Digital mobning: Derfor er det vigtigt at gribe ind

Digital mobning er et problem, der fortsat bliver større og større, og som påvirker både børn, unge og voksne, der bliver udsat for det.

Traditionel mobning er typisk kendetegnet ved at foregå i fysiske rum fx i skolegården, i sportsklubben eller på en arbejdsplads. Men den digitale mobning adskiller sig fra mobning i det fysiske rum ved, at mobberne kan mobbe deres ofre (og ofrene kan blive mobbet) på alle tider af døgnet og er uafhængigt af det fysiske rum. Med sociale medier og internettet er mobning nemlig i stor stil rykket over på de digitale platforme. Det har taget mobning til et helt nyt niveau, som kan have store konsekvenser og være ødelæggende for ofrene. Derfor er det vigtigt, at både kollegaer, venner, forælde, lærer og klassekammerater er opmærksomme på digital mobning og dens konsekvenser, og at alle griber ind, hvis man er vidne til digital mobning.

To slags digital mobning

Man kan grundlæggende skelne mellem to former for digital mobning:

Direkte mobning

Direkte digital mobninger er kendetegnet ved, at offeret selv modtager nedladende, nedværdigende, hadfulde, ubehagelige eller krænkende beskeder fx i form af SMS, Snapchat, Instagram, Messenger etc. Det kan også være direkte mobning, hvis der er tale om tags eller kommentarer.

Indirekte mobning

Indirekte digital mobning foregår bag offerets ryg. Det kan fx være hemmelige hadgrupper dedikeret til at mobbe en bestemt person.

Konsekvenser af digital mobning

Uanset om der er tale om direkte eller indirekte mobning, kan det få store konsekvenser for offerets både fysiske og psykiske helbred. Derudover kan det påvirke arbejdet og relationerne mellem eleverne i skolen, kollegaerne på arbejdspladsen eller teamet på sportsklubben.

Psykiske konsekvenser

 • følelse af skam
 • skyldfølelse
 • depression
 • angst
 • ensomhed
 • lavt selværd
 • utryghed
 • tanker om selvmord

Fysiske konsekvens

 • søvnproblemer
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • ondt i maven

Konsekvenser for fællesskabet

 • miljø præget af manglende respekt
 • dårligt samarbejde
 • generelt usundt miljø

Grib ind, hvis du får kendskab til digital mobning

Hvis du får kendskab til digital mobning, er det altså vigtigt at gribe ind, da det kan have store konsekvenser for den enkelte og for fællesskabet.

Der er flere måde at gribe ind i tilfælde af digital mobning. Her kan du se et par råd til at håndtere det, alt afhængig af, om du er forælder, lærer, kammerat eller kollega.

Som forælder:

 • Støt dit barn, og bekræft, at det ikke er deres skyld, hvis de er blevet udsat for mobning.
 • Lav en plan sammen med dit barn for, hvordan de kan reagere, hvis de bliver mobbet online. Fx at søge hjælp hos en voksen eller blokere mobberen
 • Kontakt skolen eller institutionen, hvorfra mobningen kommer fra

Vil du læse mere om digital mobning, eller er du interesseret i et foredrag om digital mobning, kan du læse mere her.

Som lærer:

 • Reager hurtigt, hvis du observerer eller får kendskab til digital mobning, og følg skolens politik for håndtering af mobningssager.
 • Samarbejd med forældre, kolleger og skolens ledelse for at adressere og løse mobningstilfælde.

Som ven:

 • Vær en støttende ven for personen, der bliver mobbet, og vis empati og omsorg.
 • Tag det alvorligt og rapporter digital mobning til en voksen, hvis du observerer det eller får kendskab til det.

Som kollega:

 • Vær opmærksom på tegn på digital mobning blandt dine kolleger og tilbyd støtte og hjælp.
 • Rapporter mobningstilfælde til relevante personer på arbejdspladsen, så det kan blive håndteret korrekt.

Hvis du vil læse mere om digital mobning, eller er interesseret i et foredrag om emnet, kan du læse meget mere på digitalmobning.dk.