Hvor lang tid kan det forventes, at modtageren vil blive eksponeret får reklamen?

Der er stor forskel på hvilket budskab der egner sig til en indoor eller outdoor reklame alt efter hvor længe modtageren har til at afkode ens budskab. Hvis reklamen eksempelvis er placeret i en bus eller i et træningscenter, hvor modtagerne opholder sig samme sted i lang tid, kan det være en mulighed at kommunikere et mere komplekst budskab. Omvendt vil et billboard ved en motorvej eller en storskærm et sted med bytrafik, typisk egne sig bedre til simple budskaber, som kan afkodes hurtigt. 

Udover budskabets kompleksitet er kampagnes mål naturligvis altafgørende for, hvilken slags medie, der egner sig til en given kampagne. I et tænkt eksempel kan man tage en virksomhed, som sælger kosttilskud. Her vil man ved indoor annoncering i et fitnesscenter have mulighed for at ramme målgruppen forholdsvis præcist og gennem længere tid. Derfor bør man altså altid tage udgangspunkt i den konkrete kampagnes målsætning og vurdere, hvordan målene bedst kan indfries. 

Få hjælp fra en konsulent