Støj kan forstyrre budskabet

Hvis man annoncerer et sted, hvor man er én blandt mange annoncører, risikerer man at ens budskab kommer til at drukne i en masse støj fra andre reklamer. Derfor gælder det ikke nødvendigvis om at finde det mest centrale placering for ens reklame, men nærmere om at finde en placering, hvor en stor del af målgruppen har mulighed for at blive eksponeret for reklamen og samtidig har de bedst mulige forudsætninger for at afkode budskabet.

Derfor kan det i nogle tilfælde være værd at overveje, om det ville give mening at få en knap så central placering, hvis man er sikker på at få sit budskab mere rent igennem. Derudover skal man også tænke på andre faktorer, der kan gøre, at modtageren bliver forstyrret i forhold til at afkode budskabet.

Uanset hvor man får placeret sin annonce skal man gøre sig klart, at det kræver en stærk og gennemtænkt designet, hvis man skal vinde de eksponerede personers opmærksomhed og samtidig få dem til at afkode budskabet.

Få hjælp fra en konsulent