Hvad koster det,
og kan det betale sig?

Hvor det kan være forholdsvis billigt at producere en plakat eller et billede, så er det noget mere omkostningstungt at producere en reklamevideo. Både fordi der kræves dyrt udstyr og fordi det tager en del tid. De fleste vil have behov for at hyre en ekstern virksomhed til at stå for videooptagelser, produktion, klipning osv. Disse omkostninger er dog uomgængelige, hvis man ønsker at annoncere med video og altså ikke kun gældende i forbindelse med annoncering på indoor eller outdoor skærme, og derfor bør man først og fremmest afklare, om videoproduktion er en mulighed, og om det giver mening.

Ved indoor og outdoor annoncering afhænger prisen i meget høj grad af, hvor den pågældende reklame bliver vist og hvilket format, der er tale om. Derudover bruges begrebet OTS (opportunity to see) som et udtryk for, hvor mange eksponenter, der har mulighed for at se reklamen. Alt andet lige vil prisen som oftest være højere, desto højere OTS. Der findes dog undtagelser samt andre faktorer såsom målgruppens karakteristika og meget andet. Hvis man eksempelvis har mulighed for at ramme en attraktiv målgruppe igennem længere tid på en særlig lokation, så kan prisen pr. eksponering være højere.

Få hjælp fra en konsulent