Placering af budskab

Det er altafgørende for en markedsføringskampagnes succesmuligheder, at målgruppen også er dem, der bliver eksponeret for reklamen. Her taler man inden for marketing om begrebet affinitet, som angiver hvor stor en del af målgruppen, der eksponeres for en given reklame sammenholdt med “alle”. Kort fortalt kan man sige, at jo højere affinitet, desto mere præcis rammes målgruppen. 

Der findes rigtig mange medieudbydere, som tilbyder visning af reklamer både indoor og outdoor. Derfor er det også typisk muligt at bestemme på hvilken eller hvilke lokationer den pågældende reklame vises.

Her kan man opdele udbyderne efter om de er lokale eller landsdækkende. Hvis man har planer om at lave en stor landsdækkende kampagne kan det ofte være en fordel at vælge en landsdækkende udbyder, så man ikke skal indgå en masse individuelle aftaler med lokale udbydere. 

På den måde sparer man naturligvis en del tid på ikke at skulle indgå en masse individuelle aftaler og senere også at skulle kommunikere frem og tilbage med forskellige virksomheder. Ligeledes kan der være specielle forhold der gør, at man skal tilpasse og ændre i sit materiale, så det passer til den enkelte udbyder.  

Få hjælp fra en konsulent