Hvem har brug for flowudstyr?

Hvem er målgruppen for flowudstyr?

Flowudstyr eller “flow elements” er en betegnelse for forskellige løsninger inden for flow-, level- og temperaturmåling. Det er produkter, som passer til en lang række forskellige brancher, virksomheder og industrier. Produkterne leveres af EMCO Controls, der har hovedsæde i Hillerød, som producerer og sælger kritiske komponenter til større systemer, hvor man skal måle flowet af noget bestemt meget præcist.

Man kan ikke sige, at der er én branche eller én industri, som har brug for disse løsninger. Der er nemlig et utal af brancher, hvor dette er en uundværlig løsning. Særligt fordi produkterne giver mulighed for automatiseret måling, der både er tids-og ressourcebesparende.

Målgruppen er dog særligt følgende brancher og industrier

  • Olieindustrien
  • Gasindustrien
  • Strømforsyningsindustrien
  • Kraftværker
  • Raffinaderier
  • Farmaceutisk industri
  • Kemisk industri
  • Skibsbyggeri
  • Fødevareindustrien

EMCO Controls har mere end 40 års erfaring med at levere flowløsninger til forsyningsindustrien, herunder olieindustrien og gasindustrien. Her er efterspørgslen efter flowløsninger stor. Eksempler på relevante løsninger her er “Wedge meter”, “Multi hole restrictions”, “Sight Flow Indicator” og “Venturi Tube”.

Inden for strømforsyningsindustrien er relevante løsninger blandt andet “thernowells”, “venturi Tube”, “PITOBAR for stacks” og “Magnetic lvl indicator”.

Industrien for skibsbyggeri har også gavn af EMCO controls udstyr. Flydeniveasafbrydere kan bruges til at overvåge niveauet af væske og udsende en alarm, når niveauet når et enten for højt eller lavt niveau, og switcheren er korrosionsbeskyttende.

En lang række anerkendte virksomheder inden for alle ovenstående brancher har været eller er kunder for EMCO Controls

EMCO Controls – værdisæt

EMCO Controls har fokus på kvalitet, og de opfylder derfor selv de strengeste krav. De har et kvalitetssystem, der sikrer, at produkter lever op til alle nødvendige certifikater og krav. Man kan blandt andet fremhæve ISO 9001:2015, EN 3834-2 og PED Modul H.