viden om familie-og arvretsadvokat

Advokat inden for familie- og arveret: Hvad kan de hjælpe med?

Advokater hjælper ved juridiske problemstillinger. Der findes advokater inden for en lang række juridiske områder. Det gælder blandt andet strafferetslige problemstillinger, erhvervsret, ejendomsret, skatteret og ikke mindst familie-og arveret. Typisk hyres en advokat, hvis man har brug for juridisk rådgivning eller repræsentation inden for ét bestemt juridisk område.

Inden for familie-og arveret hjælper advokater med en lang række juridiske problemstillinger, der vedrører familieforhold og arv. Det gælder fx skilsmisser, testamente, ægtepagter, fuldmagter, børnesager og døsboer. Her kan du blive klogere på, hvordan en advokat inden for familie- og arveret kan hjælpe med de forskellige sager.

Skilsmisser

Advokater kan hjælpe og rådgive par i forbindelse med skilsmisse og separation. Typisk hjælper advokater med rådgivning ved ansøgning om skilsmisse, spørgsmål om ægtefællebidrag, økonomisk deling, samt hvordan man skal forholde sig, hvis der er børn i ægteskabet.

Børnesager

Børnesager er endnu et specialistområde inden for familie-og arveret. I forbindelse med skilsmisser, hvor der er børn involveret, opstår der ofte mange juridiske spørgsmål i forhold til forældremyndighed, bopæl, samværsordning, børnebidrag og andet. Her kan en familieadvokat bistå og rådgive.

Testamenter

Et testamente er et juridisk bindende papir, der fortæller, hvad en person ønsker, der skal ske med ejendele og formue efter personens død. En advokat kan hjælpe med at udarbejde dokumentet, så man er sikker på de juridiske betingelser. Advokaten kan også rådgive i retstilling og muligheder i for regulering af testamentet,.

Ægtepagter

Når man bliver gift, får man automatisk et formuefællesskab. Men ved at udarbejde en ægteskabspagt er det muligt at lave en juridisk aftale om, hvem der ejer hvad i ægteskabet. Det sikrer økonomiske interesser i en evt. skilsmisse og mindsker evt. konflikter. En advokat kan hjælpe med rådgivning og udarbejdelse af ægtepagter.

Dødsboer

I forbindelse med dødsfald kan det for mange være uoverskueligt at få overblik over dødsboet, ligesom der kan opstå en række juridiske spørgsmål i forbindelse med dødsbobehandlingen. En advokat med speciale i dødsbobehandling kan hjælpe med de juridiske spørgsmål, rådgive om skatter og afgifter, indsende boopgørelse og meget mere.

Brug for en familie- og arveretsadvokat i Aarhus?

Mangler du en familie-og arveretsadvokat i Aarhus om omegn? Ret & Råd Advokater i Aarhus, der er en del af advokatfirmaet Grønbæk & Huuse I/S, er specialister i familie-og arveret. Så har du brug juridisk rådgivning eller repræsentation i forbindelse med skilsmisse, børnesager, testamente, ægtepagt eller dødsbo, så er advokatfirmaet i Aarhus klar til at hjælpe.