arbejdsmiljoe

Hvad skal der til for at skabe et sundt arbejdsmiljø?

Hvad skaber et godt arbejdsmiljø? Det spørger de fleste arbejdsgivere sig selv om. Nogle lykkes. Andre lykkes slet ikke. Hvordan kan det være, at nogle har fundet den gyldne opskrift, mens andre fejler fuldstændigt? Først og fremmest er det måske et udtryk for, at det varierer, hvor alvorligt det egentlig tages. I og med at et sundt arbejdsmiljø er utroligt vigtigt i forhold til at tiltrække medarbejdere, holde på de nuværende og skabe rammer for at løse arbejdsopgaver bedst muligt, burde det være et vedvarende fokus på alle arbejdspladser. Et af de steder, hvor man har formået at skabe gode rammer for arbejdsmiljø og samtidigt bibeholdt det som et løbende fokus, er Holmegaardshuset. Holmegaardshuset er et opholdssted på Sydsjælland, som har ca. 48 ansatte. Der er personale hele døgnet rundt.

Medarbejderne har socialpædagogisk baggrund, men repræsenterer derudover en bred række af kompetencer. Men hvad er er det, der gør, at Holmegaardshuset har skabt et godt arbejdsmiljø? En familiebehandler fremhæver, at han får lov at bruge sin faglighed, at opgaverne er komplekse, at der er plads til sparring og til tværfagligt samarbejde, at kollegaerne brænder for feltet, og at ledelsen er støttende og bakker op. Mange af disse ting går igen, når man generelt spørger ansatte om, hvad der er vigtigt på en arbejdsplads.

Fokusområder

Når vi snakker om at have et godt arbejdsmiljø, vedrører det både den fysiske, sociale og psykiske del af at gå på arbejde. Den fysiske ramme er på sin vis det nemmeste at “fikse”. Det indebærer eksempelvis at få godt med lys ind, at have mulighed for at regulere stole og borde, hvis man arbejder meget på computer, at have en god belysning, at have det udstyr man skal bruge til at løse sine opgaver etc. Den psykiske del kan være langt sværere at rette op på, hvis det er dårligt. Mennesker er meget forskellige, og den psykiske del er på mange måder mere usagt. En af de vigtigste ting er derfor også, at man befinder sig i et miljø, hvor man ikke er i tvivl om, hvem man kan gå til, hvis der opstår problemer, og at man ved, man bliver lyttet til. Det er også et punkt, som der på Holmegaardshuset gives udtryk for, at man kan. Medarbejdere udtrykker, at de har en ledelse, der støtter dem, og som man kan henvende sig til, hvis det skulle være nødvendigt.

Det sociale kan selvfølgelig være svært at kontrollere. Man kan ikke styre, om folk kan lide hinanden. Men man kan sætte nogle gode rammer for, at kollegaer van være sociale og lære hinanden at kende. Ligeledes kan man have klare standarder for, hvilken en adfærd der ikke er accepteret. Det kan være noget som mobning, chikane og nedsættende opførsel.

Stress som faktor

Stress er en af de mest hyppige årsager til, at man får det fysisk dårligt og må ende med at sygemelde sig. Det kommer ofte fra et dårligt arbejdsmiljø. Det kan være en urealistisk forventning om, hvor mange timer man ligger i arbejdet. Ikke klare nok regler om arbejdstid- og tilhørende opgaver. Ender det med, at man tilbringer alt for lang tid på arbejdet, eller tager arbejdet med hjem og får svært ved at slippe det, kan det resultere i stress. Stress er ikke ønskværdigt på nogle måder. Det er hårdt for den enkelte og kan få langsigtede konsekvenser. Hvis det bliver nødvendigt med en sygemelding, er det desuden rigtig dyrt for virksomheden. Man bør derfor koncentrere sig om at skabe et godt miljø, hvor den enkelte medarbejder ikke kommer derud.

Følg Holmegaardshuset på bl.a. Facebook, hvis du vil lære mere om deres måde at håndtere arbejdsmiljø.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *